> Artsliste (Species list)   
>
Fotogalleri
 

All photos © Leif Gabrielsen 2000

 

Rusthalejakamar (Rufous-tailed Jacamar); Carara
 

 
 

Det ble ikke skrevet dagbok på denne turen. Derfor blir denne presentasjonen kun en kort gjennomgang tatt fra hukommelse,
kun med enkelte situasjonsbeskrivelser.
Deltagere: Svein Efteland, Leif Gabrielsen og Jørn Thollefsen.
Svein og Jørn returnerte til Norge 5. mars mens undertegnede gjennom-førte en ekstra uke på egen hånd med retur 12. mars.

 


Litteratur:

"A Guide to the Birds of Costa Rica";
Gary F. Stiles & Alexander F. Skutch 1995.

God felthåndbok med jevnt over gode illustrasjoner og god tekst. I tillegg har boken inngående beskrivelser av alle landets naturtyper og viktige lokaliteter.

"Lonely Planet - Costa Rica";
Bob Rachowiecki 1997.

Omfattende reiseguide med et vell av informasjon.

 


 

 
  1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
  San José
Cartago
San Gerardo de Dota
Cerro de la Muerte
San Isidro klippe
San Vito & Las Cruces (Wilson's Botanical Garden)
Golfito
Carara National Park & Tárcoles River
San Mateo; Rancho Oropéndola
Santa Rosa National Park
Monteverde
Laguna Arenal
La Selva Biological Station
Tapantí National Park
Boca Tabada & Lagarto Lodge

 


Reisen dag for dag:

17. februar
Sen ankomst til San José internasjonale flyplass. Ikke tid til annet enn å ordne leiebilen og finne et hotell for natten.

Trogon Lodge; San Gerardo de Dota18. februar
Kjøring østover vía San José til byen Cartago. Stoppet her for innkjøp av proviant og veksling av penger. Innbrudd i bilen. Svein ble frastjålet en del bagasje og fotoutstyr samt flybillett. En trist start på turen, særlig for Svein som nå mistet mulighetene for fuglefotogra-fering. Kjørte deretter videre mot sørøst, over et høydedrag, Cerro de la Muerte. Småstopp underveis ga oss blant annet arter som gulhodesilkefugl (Long-tailed Silky-Flycatcher), svartkinnparula (Black-cheeked Warbl-er), flammetanagar (Flame-coloured Tanager), gul-buksespurv (Yellow-thighed Finch) og svartleggtykknebb (Black-thighed Grosbeak). Tok etter hvert av på en mindre sidevei ned til San Gerardo de Dota, en sidedal på sørsiden av fjellkjeden. Tok inn på Trogon Lodge for to netter. Et frodig område med en god del regnskog blandet med tørrere blandingsskog og dyrket mark.

Praktquetzal (Resplendent Quetzal)19. februar
Kjørte tidlig opp til de høyeste områdene i Cerro de la Muerte. Paramo-vegetasjon over tregrensa. Fikk med oss de fleste viktige arter for området; Vulkanjunko (Volcano Junco), vulkankolibri (Volcano Hummingbird), spissnebb-spurv (Peg-billed Finch), blyblomsterborer (Slaty Flowerpiercer) og bambus-smett (Timberline Wren). Resten av dagen i orådene nedover til San Gerardo de Dota og Trogon Lodge. Vi fikk flotte obser av en av verdens mest spek-takulære arter, praktquetzal (Resplendent Quetzal). Et par i full sving med uthakking av reirhull. I tillegg fikk vi blant annet purpurissekolibri (Magnificent Hummingbird), gnistkolibri (Scintillant Hummingbird), båndvingeullkrage (Buffy Tuftedcheek), svartnebbskogtrost (Black-billed Nightingale-Thrush), brunkrone-skogtrost (Ruddy-capped Nightingale-Thrush), sottrost (Sooty Robin), gulbånd-vireo (Yellow-winged Vireo) og storfotspurv (Large-footed Finch).

20. februar
Siste morgen i San Gerardo de Dota. Kløring videre østover mot San Vito like ved grensen til Panama. Tok inn på hotell i byen for to netter. Underveis stoppet vi en stund nær byen Isidro ved en klippeformasjon med en stor kristusfigur på toppen. Så karminpanneparakitt (Crimson-fronted Parakeet) langs veien.

Blåpannemotmot (Blue-crowned Motmot)21.-22. februar
Like ved San Vito ligger Las Cruces, bedre kjent som Wilsons Botanical Garden. Vi tilbragte mesteparten av disse dagene i dette frodige området. En variert blanding av forskjellige skogtyper og annen vegetasjon samt et parklignende område ved den botaniske hagen. En rekke interessante arter ble sett her; blant annet tannglente (Double-toothed Kite), hvitkronepapegøye (White-crowned Parrot), purpurkronealv (Purple-crowned Fairy), snøbukkolibri (Snowy-bellied Hummingbird), blåpannemotmot (Blue-crowned Motmot), ildnebbtukan (Fiery-billed Aracari), blekstrupeløvgransker (Buff-throated Foliage-gleaner), hvitbrystmaurvarsler (Great Antshrike), svovelgumptyrann (Sulphur-rumped Flycatcher), rustbrystsmett (Rufous-breasted Wren), mestistrost (White-throated Thrush), gulsidevireo (Yellow-green Vireo), smusskroneeufonia (Spot-crowned Euphonia) og dropletanagar (Speckled Tanager). Vi besøkte også et våtmarksområde like ved San Vito i håp om å finne den svært sjeldne og lokale underarten chiriquensis av tropegulstrupe (Masked Yellowthroat). Dessverre uten hell. Kjørte videre sørover til Golfito på stillehavskysten om etter-middagen den 22. Tok en rask ettermiddagsekskursjon til den lokale flystripen og fikk blant annet med oss gullhalekolibri (Blue-throated Goldentail), langnebbstjernestrupe (Long-billed Starthroat), sylhalemanakin (Lance-tailed Manakin) og brunsørgetyrann (Rufous Mourner). Det ble også tid til en rask tur opp en åsside like sør for byen hvor vi utforsket frodig regnskog. Natt i Golfito.

Golfito23. februar
Morgentimene i samme åsside som dagen før. Dessverre fulgte vi ikke veien helt opp til toppen, dette kunne trolig gitt oss en del ekstra arter. Eksempler på arter vi fant i åssiden: Gullnakkespett (Golden-naped Woodpecker), kullmaurvarsler (Black-hooded Ant-shrike), rødhettemanakin (Red-capped Manakin), okerbuktyrann (Ochre-bellied Flycatcher), svovelbuktyrann (Sulphur-bellied Flycatcher), man-grovesvale (Mangrove Swallow) og elvesmett (River-side Wren). En lang kjøretur tok oss nordover langs stillehavskysten til Carara National Park og vårt overnattingssted Rancho Oropéndola ved byen San Mateo. På grunn av lang kjørestrekning tok vi oss kun tid til korte pauser som ikke resulterte i stort. En kallende ugle i hagen ved Rancho Oropéndola viste seg etter hvert å være demonugle (Mottled Owl).

Båtnebbhegre (Boat-billed Heron)24.-25. februar
En og en halv dag i Carara National Park i lavlandet få kilometer fra stillehavskysten. Et område med en utrolig artsrikdom. Stadig nye arter dukket opp etter hvert som man kom lenger inn i skogen. Størst variasjon fikk man ved å følge en grusvei innover i parken parallelt med Tárcoleselven som danner vestgrensen for parken. Vakter holder oppsyn med parkerte biler ved hovedinngangen, en nødvendighet da området er svært utsatt for tyverier og innbrudd. Inne i selve parken har det i tillegg vært tilfeller med ran av fuglefolk og andre turister. En god del folk i området disse dagene var betryggende for vår del. Vegetasjonen langs denne veien var relativt glissen, en blanding av høyvokst regnskog og tørrere krattskog med tettere undervegatasjon. Enkelte områder mer åpne med gress og spredte busker. Lenger inne lå det en mindre lagune som var kjent for sine båtnebbhegrer (Boat-billed Heron), vi så hele seks individer av disse trolske, nattaktive fuglene. En inngang til parken lenger øst tok oss inn i dypere og tettere regnskog med en helt annen fuglefauna. Både artsutvalget og fugletettheten var lavere enn i de tørrere områdene. På grunn av det store artsantallet nevnes kun noen av de viktigste av artene fra Carara her: Båtnebbhegre (Boat-billed Heron), gråkinntigerhegre (Bare-throated Tiger-Heron), hvit-halevåk (White-tailed Hawk), blydue Northern Royal Flycatcher(Blue Ground-Dove), rustvakteldue (Ruddy Quail-Dove), gulvingerødara (Scarlet Macaw), blåryggtrogon (Baird's Trogon), bronseisfugl (American Pygmy Kingfisher), olivenpikulett (Olivaceous Piculet), mayaspett (Pale-billed Woodpecker), brunbukmeiskryper (Plain Xenops), okervingetreløper (Tawny-winged Wood-creeper), perletreløper (Black-striped Woodcreeper), tinnmaurfugl (Dusky Antbird), kastanjeryggmaurfugl (Chestnut-backed Antbird), rødbrystmaurrikse (Rufous-breasted Antthrush), gullkappemanakin (Orange-collared Manakin), grønnelenia (Greenish Elaenia), Northern Royal Flycatcher, rustryggsmett (Rufous-and-white Wren), plommeparula (Prothonotary Warbler), åme-parula (Worm-eating Warbler) og gulkroneeufonia (Yellow-crowned Euphonia). Vi besøkte også området ved utløpet av elven Tárcoles, kun fem minutters kjøretur fra Carara. I tillegg til enkelte vadere og sjøfugler fant vi blant annet kroknebbglente (Hook-billed Kite), trillenatthauk (Lesser Nighthawk) og panamatyrann (Panama Flycatcher) i området. Vi forlot Carara relativt tidlig den 25. da vi måtte kjøre vía San José for å ordne enkelte formaliteter i forbindelse med bilinnbruddet i Cartago. Deretter en lang kjøretur videre mot nordvest med nasjonalparken Santa Rosa som mål. Tok inn på hotell i småbyen La Cruz like ved grensen til Nicaragua.

Santa Rosa National Park26. februar
Kjørte tidlig til Santa Rosa National Park lengst nordvest på stillehavskysten. Tørrere klima og høyere temperatur var merkbar. Mer åpen løvfellende skog med tett undervege-tasjon var dominerende, noe som ga oss gode muligheter til nye arter. Svært dårlig og steinete vei gjennom nasjonalparken ned til sjøen slik at firehjulstrekker var en absolutt nød-vendighet. Av interessante arter i om-rådet nevnes følgende eksempler: Kratttinamu (Thicket Tinamou), amerikatriel (Double-striped Thick-knee), oransjepanneparakitt (Orange-fronted Parakeet), kanelkolibri (Cinnamon Hummingbird), fagertrogon (Elegant Trogon), elfenbeinstreløper (Ivory-billed Woodcreeper, langhalemanakin (Long-tailed Manakin), mestistyrann (Nutting's Flycatcher), mayamyggsmett (White-lored Gnatcatcher), vesttanagar (Western Tanager) og olivenspurv (Olive Sparrow). Kjørte om ettermiddagen østover og tok inn på hotell for en natt i byen Liberia.

Monteverde cloud forestStripehalekolibri (Stripe-tailed Hummingbird)27.-28. februar
Tidlig avreise fra Liberia mot Monteverde, en na-sjonalpark i de sentrale fjellområdene nord for San José. En del stopp og pauser underveis i et tørt, buktende og av-skoget landskap. Fremme i Monteverde om etter-middagen og fant oss et brukbart hotell i de høy-ereliggende områdene. Sterkt turistprget med masse folk og turistbusser, godt utvalg med hoteller og restauranter i alle prisklasser. Et godt utbygget nettverk med stier i tåkeregnskogen men langt mellom fuglene i dette fuktige, kjølige og mørke landskapet. Enkelte steder fikk man en fantastisk utsikt over lavlandet i vest og videre sørover fjellkjeden tett bevokst med vindslitt elfinskog. Like ved hovedinngangen fikk vi ypperlige muligheter til å observere og fotografere kolibrier på kunstige nektarstasjoner ved "The Hummingbird Gallery". Et lite privatdrevet reservat, Finca Ecologica, lenger nede hadde i tillegg til regnskog også innslag av tørrere krattskog. Dette ga oss et nytt utvalg av arter. Et fantastisk område med behagelige temperatur som jeg bestemte meg å besøke på nytt senere på turen. Gode arter disse dagene: Fiolettsabelvinge (Violet Sabrewing), den endemiske kobberkronekolibrien (Coppery-headed Emerald), stripe-halekolibri (Stripe-tailed Hummingbird), blåsmykkebriljant (Green-crowned Brilliant), magentakolibri (Magenta-throated Woodstar), praktquetzal (Resplendent Quetzal), turkisbrynmotmot (Turquoise-browed Motmot), klonebbskjeggfugl (Prong-billed Barbet), skifermaursmett (Slaty Antwren) og granparula (Townsend's Warbler) for å nevne noen få. I tillegg fikk vi arter som svartbrysttannvaktel (Black-breasted Wood-Quail), kanelvakteldue (Chiriqui Quail-Dove, olivenspett (Golden-olive Woodpecker), langhalemanakin (Long-tailed Manakin) og hvitørespurv (White-eared Ground-Sparrow) ved Finca Ecologica.

Hvitvåk (White Hawk)29. februar
Tidlig avreise fra Monteverde nordover mot innsjøen Laguna de Arenal. Fulgte den frod-ige nordsiden av sjøen østover med god utsikt mot den aktive vulkanen Arenal før vi entret det karibiske slettelandet. Endte opp i byen Puerto Viejo like ved La Selva Biological Station som var vårt neste mål. Vi fikk med oss enkelte gode arter i områdene ved Laguna de Arenal. Av disse må kongekondor (King Vulture), den vakre hvitvåken (White Hawk), ornatskogørn (Ornate Hawk-Eagle), latterfalk (Laughing Falcon) og nattergal-smett (Nightingale Wren) nevnes som de kanskje vitigste. Natt på hotell i Puerto Viejo.

1.-2. mars
Edeltrogon (Black-throated Trogon); femaleKjørte tidlig den korte strekningen til La Selva og konsentrerte oss hovedsaklig om de mer åpne områdene like utenfor hoved-inngangen de første timene. De sentrale fjellkjedene i Costa Rica danner et skarpt naturgeografisk skille mellom sør og nord, så vi fikk nå oppleve en helt annen fuglefauna. I tillegg til Carara på stillehavssiden var dette det rikeste fugleområdet på turen. Inne på selve stasjonsområdet måtte vi betale og følge en organisert gruppe i regnskogen. Det var ikke tillatt å vandre rundt i skogen på egen hånd før man først hadde deltatt på en slik organisert ekskursjon med guide. Igjen bestemte jeg meg for å returnere senere og ville da få muligheten til å utforske de dype skogene i fred og ro. En rekke spennende arter ble sett, blant annet; Parykkhokko (Crested Grønnhonningkryper (Green Honeycreeper)Guan), dvergvakteldue (Olive-backed Quail-Dove), småsvaleseiler (Lesser Swallow-tailed Swift), bronseeremitt (Bronzy Hermit), fiolettpannedryade (Violet-crowned Wood-nymph), blåbrystkolibri (Blue-chested Humming-bird), edeltrogon (Black-throated Trogon), første funn på ca. ti år (!) av den sjeldne brilletukanen (Yellow-eared Toucanet), svartørespett (Black-cheeked Woodpecker), nicaraguaspett (Rufous-winged Woodpecker), kastanjespett (Chestnut-coloured Woodpecker), skiferstifthale (Slaty Spinetail), nordvatretreløper (Northern Barred-Woodcreeper), kakaotreløper (Cocoa Woodcreep-er), gittermaurvarsler (Fasciated Antshrike), hvit-brystmaurvarsler (Great Antshrike), den merkelige og vakre blåmaskemaurvokteren (Ocellated Ant-bird), en hunn krittkotinga (Snowy Cotinga), pen-deltyrann (Long-tailed Tyrant), gråryggbekard (Black-and-white Becard), båndryggsmett (Band-backed Wren), oliven-kronetanagar (Dusky-faced Tanager), rødstrupemaurtanagar (Red-throated Ant-Tanager), grønneufonia (Olive-backed Euphonia), rosennebbfrøspurv (Nicaraguan Seed-Finch), indigotykknebb (Blue-black Grosbeak), gulhaletrupial (Yellow-tailed Oriole) og karmingumpkasik (Scarlet-rumped Cacique). Kjørte om ettermiddagen den 2. videre østover til Tapantí, et av verdens våteste steder. Vi fikk flotte obser av to voksne brunstrupedovendyr (Brown-throated Sloth) med en unge langs veien. Merkelige dyr som bryter med alle regler når det gjelder konstruksjon og fysiologi, bevokst med grønne alger i pelsen og har bukens midtskill på ryggen. Fremme ved Tapantí like før mørkets frembrudd og tok inn på en lodge få kilometer utenfor nasjonalparken.

Tapantí3.-4. mars
To morgener i regnfulle Tapantí. En utrolig frodig dal opp mot fjellene på den karibiske siden av landet. Det enkleste var å gå langs grusveien gjennom parken. Et par gjørmete stier tok oss opp i noe høyereliggende områder. Et svært rikt fugleliv med følgende høyde-punkt: Svarthokko (Black Guan), den smekre grønn-pannelansenebben (Green-fronted Lancebill), den minst like smekre grønntrådstjerten (Green Thorn-tail), kobberkronekolibri (Coppery-headed Emerald) med reir, svartbrystkolibri (Black-bellied Humming-bird), hvitbukjuvel (White-bellied Mountain-gem), rødhodeskjeggfugl (Red-headed Barbet), båndvinge-ullkrage (Buffy Tuftedcheek), okerstrupetrejeger (Streak-breasted Treehunter), langhaletreløper (Long-Svein & Jørn, dinner at Tapantí Lodgetailed Woodcreeper), strekbuktreløper (Black-banded Woodcreeper), den ekstreme brunbuetreløperen (Brown-billed Scythebill), fløyelsmaurfugl (Immaculate Antbird), den håpløst sky sølvbryntapakuloen (Silvery-fronted Tapaculo), skiferkronetyrann (Slaty-capped Flycatcher), gyllenbuktyrann (Golden-bellied Flycatch-er), svarthodesilkefugl (Black-and-yellow Silky-Fly-catcher), rustkroneeufonia (Tawny-capped Euphonia), gulbrynbladtanagar (Golden-browed Chlorophonia) og hvitskjeggspurv (Sooty-faced Finch) med sin sirlige sang. Om ettermiddagen den 3. tok vi en kjøretur nord for Tapantí, rundt en oppdemmet innsjø, Presa de Cachi, og fikk med oss enkelte vannfugl samt en trostehauk (Cooper's Hawk). Opphold frem til 12-13 tiden og regn til sent på kvelden var normalt på denne årstiden, selv om vi nå var midt i en tørr periode. Kun få kilometer ut av dalen var det opphold hele dagen.

5. mars
Siste dag i Costa Rica for Svein og Jørn. En kort morgentur inn i nasjonalparken før vi kjørte til den internasjonale flyplassen ved San José og tok foreløpig avskjed. Selv reiste jeg nå direkte over fjellene til La Selva og tok inn på mitt rom for en natt på selve stasjonsområdet.

Dvergvakteldue (Olive-backed Quail-Dove)6. mars
På grunn av vår organiserte La Selva-ekskursjon 1. mars hadde jeg nå tillatelse til å vandre rundt i området på egen hånd. Brukte hele formiddagen i denne svært spennende skogen. Gjensyn med en rekke arter fra vårt besøk for en uke siden men også en hel del nytt. Eksempelvis; Hvit-panneklarisse (White-fronted Nunbird), hvit-skjeggdovenfugl (White-whiskered Puff-bird), brednebbmotmot (Broad-billed Mot-mot), en flott hann krittkotinga (Snowy Cotinga) og svartkroneknøttyrann (Black-capped Pygmy-Tyrant), en av verdens min-ste spurvefugler. En langhaleoter (Neo-tropical Otter) oppholdt seg i et tjern i skogen. Kjørte deretter til Boca Tabada og Lagarto Lodge på slettelandet ikke langt fra grensen til Nicaragua. Lodgen ble drevet av et eldre tysk ektepar. God standard og tysk mat. Dette var en fredelig plett langt fra ordinære turistreisemål. Bodde her to netter og håpet var å finne den etter hvert svært så sjeldne gladiatoraraen (Great Green Macaw). Dette burde egentlig være relativt enkelt da et større forskningsprosjekt på arten foregikk i området. Det gikk ikke slik jeg håpet, jeg fikk aldri se denne flotte araen selv om jeg oppholdt meg over tre timer like ved et aktivt reirtre. Turens største nedtur!

Fløytepotu (Common Potoo)Storpotu (Great Potoo)7.-8. mars
To morgener i områdene ved Lagarto Lodge. Et frodig og åpent slettelandskap med en god del skogflekker og kratt ga en god variasjon i fuglelivet men aldri på samme nivå som La Selva noen få mil unna. Verten kjente en ung mann som ønsket å guide fugle-folk. Han hadde en relativt kort karriere bak seg men var for-bløffende kunnskapsrik og var til god hjelp kvelden den 7. og morg-enen den 8. Kveldstur til et beite-område for kveg med spotlight. Dette skulle være et godt område for nattfugler. Snart hadde vi lokalisert både sotugle (BLack-and-white Owl) og stripeugle (Striped Owl). Oransje, glødende øyne i mørket viste seg å være den merkelige fløytepotuen (Common Potoo). Fuglen satt totalt uanfektet på en gjerdestolpe selv om vi sto kun 2-3 meter unna med en ikke alt for god lommelykt. Den var neppe særlig blendet av lyset. Fuglen var faktisk så pass tillitsfull at den lot seg berøre på brystet og under nebbet før den tok til vingene. Ikke langt unna, på en ny gjerdestolpe, satt en enda mer fantastisk representant av denne fuglefamilien, den enorme storpotuen (Great Potoo). Igjen totalt likegyldig til vårt nærvær, igjen kunne jeg stryke hånden over de myke ugleaktige fjærene før fuglen fløy. En magisk og uvirkelig opplevelse denne dampende, tropiske natten. Andre gode arter omkring lodgen disse dagene: Småtinamu (Little Tinamou), kongekondor (King Vulture), gråvåk (Grey Hawk), surrerikse (White-throated Crake), stripegjøk (Striped Cuckoo), Central American Pygmy-Owl, rødfotdungump (Bronze-tailed Plumeleteer), hvitpannedovenfugl (White-necked Puffbird), perledovenfugl (Pied Puffbird), sepiatreløper (Plain-brown Woodcreeper), gultyrann (Yellow Tyrannulet), gulkronespadenebb (Golden-crowned Spadebill), smaragdvireo (Green Shrike-Vireo) og karmingumpkasik (Scarlet-rumped Cacique). Nordtamanua (Northern Tamandua), en maursluker, oppholdt seg i hagen. Tidlig ettermiddag avreise mot Monteverde. Dette ble en lang kjøretur på svingete fjellveier. Fremme på samme hotellet som sist sent på kvelden. Sjekket inn for to netter.

Tomatparasollfugl (Bare-necked Umbrellabird)9.-10. mars
To nye dager i dette fantastiske tåkeland-skapet. Møtte blant annet en gjeng fugle-folk fra Oslo og Akershus og feiret 50-årsdagen til Ketil Knudsen sammen med dem. Fikk tak i en lokal fugleguide som skulle føre meg til et lavereliggende skog-område bortenfor selve nasjonalparken. Denne dalen var det beste området for to av Monteverdes mest spektakulære arter; Treflikklokkefugl (Three-wattled Bell-bird) og tomatparasollfugl (Bare-necked Umbre-llabird). Ganske snart hørte vi klokke-fuglens metalliske, amboltaktige skrik. Ikke lenge etter fikk vi øye på den hvite og brune fuglen i toppen av et dødt tre. Ved hvert skrik rykket det krampeaktig i fuglen mens de kjøttfulle hudflikene dinglet over nebbet. Demonugle (Mottled Owl)Like etter ble vi oppmerksom på en stor, ravnaktig, kullsvart fugl som hoppet omkring i et tre et stykke unna. En flott hann parasollfugl på næringssøk like ved et gammelt reir som var i bruk for få år siden. Først på ganske lang avstand men etter hvert nærmere, faktisk helt ned til omkring ti meter. En utrolig art med "elvisaktig" fjærkam på hodet og en blodrød, naken strupepose med lange anheng med svarte fjær-dusker på enden. Fuglen var helt rolig og svært tillitsfull. Turens desiderte høydepunkt! Andre gode arter disse dagene: Prinsevåk (Black-chested Hawk), haukskogfalk (Barred Forest-Falcon), Costa Rican Pygmy-Owl, ildbuktrogon (Orange-bellied Trogon), fløyels-maurfugl (Immaculate Antbird), rustbrynbladdanser (Rufous-browed Tyrannulet), brilleflatnebb (Eye-ringed Flatbill), hvitstrupe-spadenebb (White-throated Spadebill), svarthodesilkefugl (Black-and-yellow Silky-Flycatcher), svartkroneskogtrost (Black-headed Nightingale-Thrush), gyllenkroneparula (Golden-crowned Warbler), den sky smettparulaen (Zeledonia eller Wren-thrush) dessverre kun hørt, gulbrynbladtanagar (Golden-browed Chlorophonia) og skygge-spurv (Slaty Finch). Nektarbeholderne til koibriene ble ranet av en tillitsfull buskhalet olingo (Olingo), en halvbjørnart. En siste visitt til Finca Ecologica ga ikke mye nytt men ovnparula (Ovenbird) og kentuckyparula (Kentucky Warbler) bør nevnes. Det ble også tid til en rask tur ned i den ekstremt bratte sidedalen San Luis Valley for å finne stedets spesialitet, trostegjøk (Lesser Ground-Cuckoo), som var relativt lett å lokalisere. En merkelig bakkelevende gjøk med visse likheter til den nordamerikanske storløpegjøken (Greater Roadrunner). Kjøring videre til San Mateo og Ranch Oropéndola ved Carara National Park. De samme demonuglene (Mottled Owl) i full aktivitet, nå med en dununge som utforsket verden utenfor reiret. Sjekket inn for mine to siste netter i Costa Rica.

Kullmaurvarsler (Black-hooded Antshrike); male11.-12. mars
De to siste dagene ble viet Carara National Park. Med Cararas artsrikdom burde det være mulig å finne en hel del nytt. Dessuten var avstanden til San José internasjonale flyplass relativt kort. Igjen møtte jeg oslogjengen. Gjensyn med en rekke arter men også en god del nytt, for eksempel; Gråbrystdue (Grey-chested Dove), ametystvakteldue (Violaceous Quail-Dove), Costa Rican Swift, stripestrupeeremitt (Stripe-throated Hermit), skjellbrystkolibri (Scaly-breasted Hummingbird), yndekolibri (Charming Hummingbird), hvitskjeggdovenfugl (White-whisker-ed Puffbird), nordbuetyrann (Northern Bentbill), nord-spadenebb (Stub-tailed Spadebill), brundespot (Thrush-like Schiffornis), svartbuksmett (Black-bellied Wren), rustpannevireo (Tawny-crowned Green-let) og gråhodetanagar (Grey-headed Tanager). En dvergmaursluker (Silky Anteater) lå sammenrullet på en grein og sov. En kort tur til elveutløpet ved Tárcoles ga lite nytt men tykknebblo (Wilson's Plover) bør nevnes i tillegg til gjensyn med blant annet trillenatthauk (Lesser Nighthawk), panamatyrann (Panama Flycatcher) og mangrovesvale (Mangrove Swallow). Snart var jeg på vei til flyplassen, en begivenhetsrik rundreise i Costa Rica var over.

 Ringhvitstjert (Collared Whitestart) i San Gerardo de Dota.


> Artsliste (Species list)
>
Fotogalleri